Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. En dat aandeel blijft voorlopig nog stijgen. Al die stedelingen hebben dagelijks voedsel nodig. Daarvoor worden steeds grotere arealen vruchtbare grond gebruikt voor het produceren van voedsel, meestal op grote afstand van diezelfde steden. 

Deze ontwikkeling leidt op wereldschaal tot een immens netwerk waarbinnen grondstoffen en voedingsmiddelen over de hele aardbol worden getransporteerd. Als deze ontwikkeling doorgaan hebben we op termijn geen grond meer over om de groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien. Dus moeten we op zoek naar slimmere oplossingen.
Metropolitane landbouw biedt zicht op een aantal van die slimmere oplossingen. Kern hierbij is het niet langer langer scheiden van het stedelijke gebied waar mensen wonen en werken en het rurale gebied waar het voedsel voor die mensen wordt geproduceerd.

Door juist landbouwproductie te laten plaats vinden binnen en vlakbij de steden wordt een aantal voordelen bereikt. Het geproduceerde voedsel hoeft niet meer over enorme afstanden vervoerd te worden. En binnen het stedelijk gebied blijven ‘groene plekken’ in stand waar voedsel wordt geproduceerd, en andere ‘groene diensten’ een kans krijgen. 

METROPOLITANE LANDBOUW:
Gebruik het beste uit alle werelden!

Stacks Image 43
Stacks Image 81
Stacks Image 1492

Metropolitan Agriculture: Space for the Future

This publication describes the world-wide developments that lead to a displacement sequence where urbanisation and cultivation drive out nature from the face of the earth. The approach of Metropolitan Agriculture will be able to put this development to a halt and start building on a more balanced development that will feed the world without destroying nature.