PUBLICATIES
Onderstaande publicaties belichten verschillende aspecten van metropolitane landbouw. De lijst wordt voortdurend bijgewerkt en uitgebreid.
Stacks Image 58
Metropolitan Agriculture: Space for the Future beschrijft de mondiale verdeling van regio's waar metropolitane landbouw speelt. De analyse geeft handvatten voor het ontwikkelen van een gericht beleid op het tegengaan van ongebreidelde urbanisatie en laat zien in welke regio's het inzetten op metropolitane landbouw kan leiden tot een duurzaam evenwicht tussen urbanisatie en landbouw.

Klik hier om deze publicatie te downloaden (pdf - 8,6 MB)
Stacks Image 55
In het boek 'Sustainable Agricultural Entrpreneurship worden negen voorbeelden gegeven van nieuwe agrarische bedrijvigheid die gezamenlijk een goed beeld geven van de verscheidenheid die schuil gaat onder het concept. Deze Engelstalige uitgave is als print-on-demand boek te bestellen bij Amazon.

Klik hier om te bestellen
Stacks Image 61
In de brochure 'Landbouw en stad, een duurzaam samenspel' wordt de idee van metropolitane landbouw voor het eerst beschreven, De publicatie kwam tot stand in het kader can het nationale innovatieprogramma TransForum.

Klik hier om deze publicatie te downloaden (pdf - 1,1 MB)