VIDEOS
Een verzameling filmpjes, clips en animaties die de verschillende aspecten van megtropolitane landbouw belichten. Suggesties voor aanvullingen...... stuur een bericht (klik hier).
Metropolitan Agriculture

Metropolitan Agriculture

Introductie Metropolitane Landbouw

Introductie Metropolitane Landbouw

Landbouw en zorg

Landbouw en zorg

Duurzame voedselketens

Duurzame voedselketens

Landschap van waarde

Landschap van waarde

Metropolitane agroparken

Metropolitane agroparken

Metropolitan Agriculture

We need to rethink the way in which we organize the spatial division between urban living environments and rural production environments. The current development will push agriculture away from our cities, eventually destroying nature.
But there is an alternative: Metropolitan Agriculture. Combining urban development with agricultural production enables a mix of functions to co-exist next to each other. And by doing that, we prevent the rest of the face of the earth to be sacrificed for food production. Feeding our metropoles without destroying nature!

Introductie Metropolitane Landbouw

Het innovatieprogramma TransForum heeft het idee van metropolitane landbouw geïntroduceerd. In deze video wordt de breedte van metropolitane landbouw belicht. Ook wordt een beeld gegeven van de noodzaak om op een andere manier met de relatie stad (metropool) en het land (landbouw) om te gaan.
In vier andere videos worden verschillende uitwerkingen belicht (agroparken, versketens, zorgverlening en landschapsbeheer).

Landbouw en zorg

Landbouw in het stedelijk gebied levert niet alleen producten zoals verse groenten en bloemen aan de stedeling, maar ook een groot scala aan diensten. Een ervan is het aanbieden van dagbesteding voor de zwakkeren uit onze samenleving. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: er wordt zorg van klasse verleent op de verschillende bedrijven rond de stad en tegelijkertijd krijgen bedrijven hiermee een extra bron van inkomsten die het verschil kan maken. Al weer een mooi voorbeeld van metropolitane landbouw.

Duurzame voedselketens

De stedelijke consument stelt hoge eisen aan zijn voedsel: goed, duurzaam geproduceerd, lekker, veilig, maar ook goedkoop. Door in te spelen op deze behoeften en daar de keten van productie, verwerking en afzet optimaal op af te stemmen blijkt het mogelijk om aan al die eisen te voldoen. Dat vraagt wel om een andere aanpak. Een aanpak die leunt op het gedachtegoed van metropolitane landbouw.

Landschap van waarde

Ook in metropolitane gebieden vinden we fraaie landschappen. Door aan die landschappen betekenis en dus waarde toe te kennen vanuit het stedelijk gebeid wordt het in stand houden ervan mogelijk. Landschappen van waarde vormen één van de uitwerkingen va het idee metropolitane landbouw: slimme nieuwe verbindingen tussen stad en land,

Metropolitane agroparken

Door optimaal gebruik te maken van de infrastructuur, kennis, marktpotentieel en andere eigenschappen van het stedelijk gebied kunnen goed ontworpen agroparken heel efficient omspringen met schaarse grondstoffen. Voor sommige producten die door de stedeling wordt gevraagd biedt dit een oplossing voor veel verspilling die nu plaats vindt.

Stacks Image 1510

Metropolitan Agriculture: Space for the Future

This publication describes the world-wide developments that lead to a displacement sequence where urbanisation and cultivation drive out nature from the face of the earth. The approach of Metropolitan Agriculture will be able to put this development to a halt and start building on a more balanced development that will feed the world without destroying nature.